bloggang.com mainmenu search



home013

กคช.ผนึก ธอส.ให้สินเชื่อผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ฟุ้งมีเอกชน 30 รายพร้อมร่วมโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับธนาคารอา คารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่ อาศัยของภาคเอกชน โดย ธอส. จะเข้ามาสนับสนุนสินเชื่อโครง การผู้ประกอบการและสินเชื่อรายย่อยของผู้บริโภค ส่วน กคช. จะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการเคหะประชารัฐ พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการคัดเลือกบริษัทเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงาน ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน

"การเคหะแห่งชาติและ ธอส.จะจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน และร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีโอกาสเข้าพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ" นายธัชพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติได้ประสานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน ประเภทโครง การร่วมสนับสนุนภาคเอกชน ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันแล้ว 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะเดียวกันมีภาคเอกชนให้ความสนใจประ มาณ 30 ราย โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดสัมมนาผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการร่วมลงทุนกับภาค เอกชนภายในเดือน ต.ค.61 นี้


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/reic.or.th

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :02 ตุลาคม 2561 Last Update :2 ตุลาคม 2561 16:21:55 น. Counter : 126 Pageviews. Comments :0