bloggang.com mainmenu searchchaina01

ชาวจีนนิยมกราบไหว้บูชาเทพเจ้าหลายองค์  ตามความเชื่อจะให้พรแก่ชีวิตแตกต่างกันไป  จะมีเทพเจ้าองค์ใดบ้างนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้รวบรวมไว้ให้บูชากัน

อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน นักวิชาการอิสระ ด้านพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่าเทพเจ้าที่คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนิยมให้ความเคารพบูชาตามศาลเจ้า และนำมาบูชาประจำบ้านจนถึงทุกวันนี้คือ

1.เจ้าที่ หรือถู่ที้กง หรือโถ่วตีกง เป็นเทพพื้นฐานที่คนเชื้อสายจีนส่วนมากต่างให้ความเคารพบูชาไว้ประจำบ้าน เชื่อที่ว่าเทพเจ้าที่จะคอยดูแลให้ความคุ้มครองท้องถิ่น ที่ดิน ชุมชนนั้นๆ เปรียบเหมือนเป็นเทพารักษ์ประจำท้องที่ หากเคารพบูชาจะพบความสุขสงบร่มเย็น พร้อมช่วยคุ้มครองผู้ที่นับถือบูชา รวมถึงครอบครัวของผู้นั้นอีกด้วย ในการบูชาคนจีนจะนำน้ำชาร้อน และจุดธูป 5 ดอกทุกวัน      

2.เทพปึงเถ่ากง เป็นเทพเจ้าด้านการปกปักษ์รักษาอีก องค์ที่คนจีนและคนเชื้อสายจีนในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์นิยมนำมาบูชา เช่น ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ฯลฯ เชื่อว่าท่านจะคอยดูแลชุมชน  

3.เทพตั่วเหล่าเอี๊ย หรือเฮี่ยงเทียงเซียงตี่ เป็นเทพแห่งกลุ่มดาวเต่าดำทิศเหนือ มาจากกลุ่มดาวที่มีลักษณะคล้ายเต่ากับงูสีดำ, ขุนพลแห่งสวรรค์, เทพประจำธาตุน้ำ ช่วยป้องกันไฟ เชื่อว่าจะช่วยดูแลคุ้มครองป้องกันภัย ปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ทั้งทำให้อายุยืนยาวอีกด้วย

4.พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นเทพแห่งความเมตตากรุณา มีไว้บูชาจะช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยและประทานพรตามที่เราอธิษฐาน นิยมนำอาหารเจมากราบไหว้

5.เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย เป็นเทพโชคลาภ ซึ่งในปัจจุบันคนค้าขายหรือทำธุรกิจนิยมหามาบูชาเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าจะนำโชคลาภ เงินทอง โพคทรัพย์ หลั่งไหลมาสู่ผู้ครอบครองอย่างไม่ขาดมือ

6.เทพกวนอู วีรบุรุษจากเรื่อง 3 ก๊ก เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากชาวจีนว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ รักความยุติธรรม ช่วยคุ้มครองไม่ให้คนเลว คนไม่ดีเข้ามาทำร้ายกิจการและผู้บูชา ทั้งนำโชคลาภมาให้อีกด้วย โดยเจ้าของกิจการ, ชุมนุม, สมาคม, ชมรม ต่างนิยมบูชา ทั้งยังเป็นการบ่งบอกว่าผู้บูชารักความยุติธรรม ซื่อสัตย์อีกด้วย

7.เทพบุ่นเชียง เป็นดวงดาวการศึกษา ดูแลฝ่ายบุน นิยมบูชาช่วงเปิดภาคเรียน, ก่อนสอบเข้าโรงเรียน- มหาวิทยาลัยด้วยขนมตังเมหลอด แต่ปัจจุบันหันมาใช้ไสไหมแทน เชื่อว่าจะทำให้ความคิดแตกฉาน, สอบเข้าโรงเรียนสำเร็จ, สมองดี, หลักแหลม

8.ขงจื่อ นักปราช์ชาวจีนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น เทพแห่งการศึกษา ท่านมีอิทธิพลต่อความคิดและหลักการดำเนินชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

9.ฮั่วท้อเซียงซือ หมอเทวดาในเรื่อง 3 ก๊ก ที่สร้างจากเรื่องจริงของหมอที่มีความสามารถในการรักษา จนกลายเป็นเทพที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ อย่างที่วัดเล่งเน่ยยี่1 มีชาวจีนเชื้อสายไทยจำนวนมากให้ความนิยมกราบไหว้บูชา ทั้งมีบริการเซียมซีเสี่ยงทำนายด้านสุขภาพ และให้บริการแจกยารักษาโรคตามใบเซียมซีอีกด้วย

10.จิงกุงเอี๊ย เทพรักษาโรคที่เกิดจากการเคารพความดีของหมอชาวฮกเกี้ยนที่คอยช่วยเหลือคน จึงได้รับการกราบไหว้บูชาจนถึงทุกวันนี้ เชื่อรักษาโรคและให้พรสุขภาพแข็งแรง

11.ลื่อต้งปิง เป็น1 ใน 8 เซียนที่มีอิทธิฤทธิ์ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย สามารถกราบไหว้ได้ที่ศาลเจ้าสื่อตี้เตียว ซึ่งเป็นศาลที่ชาวจีนแคระให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง มีเซียมซีเสี่ยงทายโรครักษาอาการเจ็บป่วยและแจกยา

12.ซุนสือเมี่ยว หมอเทวดาอีกองค์ที่ได้รับการนับถือ เคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยราชวงค์ถัง

13.เจ้าแม่ทับทิม หรือเทียงโหวเซี้ยบ้อ คอยดูแลคนเดินเรือในทะเลจากพายุ, โจร ดังนั้นจึงเห็นศาลบูชาเจ้าแม่ทับทิมริมทะเลเสมอ ๆ ซึ่งในอดีตชาวจีนนิยมทำการค้าทางเรือ เพื่อให้เดินทางปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จึงไหว้เจ้าแม่ทับทิม


แหล่งข้อมูล : ผู้จัดการรายสัปดาห์

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :21 กันยายน 2561 Last Update :21 กันยายน 2561 16:09:01 น. Counter : 202 Pageviews. Comments :0