bloggang.com mainmenu searchbuyhome01

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่งนั้น สำหรับคนธรรมดาทั่วๆไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆ บางคนต้องเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้าน ทั้งนี้เพราะบ้านมีราคาแพง ฉะนั้น ก่อนที่จะซื้อบ้านจึงต้องหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา และเสียใจในภายหลัง

บ้านก็มีวิธีการเลือกบ้านที่ดี อย่างเคล็ดลับสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม ลองมาดูว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านใหม่ในวันนี้ คุณควรคิดถึงเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญด้วย

ขั้นตอนแรก ต้องตรวจสอบว่าผู้ที่นำที่ดินมาขายนั้น ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหรือไม่
ก่อนทำสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อควรจะตรวจสอบโดยการสอบถามผู้ขายว่าได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าผู้ขายระบุว่าขออนุญาตจัดสรรแล้ว ก็ควรขอดูหนังสืออนุญาตให้ทำการ
จัดสรรและแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตก่อน หรือสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่
หรือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเมื่อตัดสินใจซื้อแล้ว

ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อมาคือที่ดินแปลงที่มีความประสงค์จะซื้อนั้น ถูกต้องตรง
กับแผนผังโครงการหรือไม่อีกด้วย เพื่อป้องกันการปลูกบ้านผิดแปลงอันจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตาม
มาในภายหลังได้

ขั้นตอนที่สาม ต้องตรวจสอบว่าผู้ขายเป็นเจ้าของที่ดินที่จะขายจริงหรือไม่

ขั้นตอนที่สี่ ยังต้องตรวจสอบสัญญาซื้อขายให้ชัดเจน เช่น สัญญาที่ทำกันเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือ
สัญญาจะซื้อจะขาย หากเห็นว่าสัญญาที่ทำกันเป็นสัญญาณเช่าซื้อก็ไม่ควรจะซื้อที่ดินแปลงนั้น

ส่วนในกรณีที่จะ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ต้องบตรวจสอบว่าผู้ขายระบุว่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ เพราะผู้ขายบางรายหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมภาษีอากรโดยโอนขายให้เฉพาะที่ดินไม่ขายบ้าน ถ้าไม่
อ่านสัญญากันให้ละเอียดก็อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อผู้ขายได้แหล่งข้อมูล : home.co.th

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :25 กันยายน 2561 Last Update :25 กันยายน 2561 16:28:48 น. Counter : 122 Pageviews. Comments :0