bloggang.com mainmenu searchfengshui01

อิทธิพลของฮวงจุ้ย ที่จะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนในบ้าน ตลอดจนสัมพันธภาพของคนในครอบครัว

ฮวงจุ้ย (FengShui) เป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการพิจารณากระแสพลังดี-ร้ายในธรรมชาติที่ปรากฎขึ้นโดยรอบและภายในสถานที่ เช่น ภายในบ้าน สำนักงาน ห้องพัก หรือที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะนำกระแสพลังที่ดีมาเสริมพลังในการดำรงชีวิตของผู้ที่เกียวข้องกับสถานที่นั้นๆ และหลีกเลี่ยงที่จะกระทบหรือได้รับอิทธิพลจากกระแสพลังที่ไม่ดี ซึ่งจะบั่นทอนพลังในการดำเนินชีวิตในสังคม

การเสริม/กระตุ้นและปรับแก้กระแสพลังดี-ร้ายเหล่านั้นจะอาศัยหลักความสัมพันธ์ของธาตุหลักทั้ง 5 อันได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง โดยจะเน้นที่การถ่ายเทความรุนแรงของธาตุหรือการเสริมความแข็งแรงของธาตุเป็นหลัก เช่น ถ้าในห้องนอนมีสภาพของธาตุน้ำข่มธาตุไฟ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้สายตา หรือหัวใจของผู้ที่พักในห้องนั้นนานๆ มีปัญหา ทั้งนี้จะอาศัยการใช้ธาตุไม้ถ่ายเทธาตุน้ำ และให้กำเนิดธาตุไฟ ก็จะส่งผลให้ธาตุทั้ง 3 เกิดการเกื้อหนุนกัน และทำให้ผู้ที่พักในห้องดังกล่าวปลอดภัยจากสภาพของธาตุน้ำข่มธาตุไฟได้ เป็นต้น
ในการวางของเพื่อเสริมหรือปรับฮวงจุ้ยนั้นจะต้องเป็นของหรือสีที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 5 ดังกล่าว จึงจะสามารถกระตุ้นและปรับแก้กระแสพลังได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางอย่าง เช่น น้ำเต้า เจดีย์เก้าชั้น หรือยันต์แปดทิศ ก็สามารถนำมาใช้ปรับแก้ฮวงจุ้ยได้แต่จะต้องรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องตลอดจนตำแหน่งของการจัดวางที่เหมาะสม
นอกจากการเสริมและปรับแก้กระแสพลังดี-ร้ายดังกล่าวแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความรุนแรง ความรวดเร็ว และความคงอยู่ของกระแสพลังที่ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น คือ ความสัมพันธ์ของ ฟ้า-คน-ดิน
หมายความว่า การเสริมหรือปรับแก้ฮวงจุ้ย (ดิน) ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (คน) แล้วนั้น จะต้องกระทำใน ฤกษ์-ยาม (ฟ้า) ที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้อาคารได้รับกระแสพลังอย่างเต็มที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง(คน) จะต้องมีศีลธรรมและจริยธรรม จึงจะทำให้กระแสพลังที่มาจากฟ้าเชื่อมต่อกับกระแสพลังที่เกิดขึ้นจากดินอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น หลอดไฟฟ้าที่จะติดส่วางไสวสวยงามได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้า ทั้งขั้วบวกและขั้วลบจึงจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร

ตัวอย่างฮวงจุ้ยที่ส่งผลต่ออารมณ์ของคนในบ้าน

บ้าน 2 ชั้นในหมู่บ้านแถวรามอินทรา มีสมาชิกที่อยู่อาศัยรวม 4 คน ประกอบด้วย ชายเจ้าของบ้าน ภรรยา ลูกสาว และแม่ยาย จากการวัดองศาของบ้านหลังนี้จะพบว่า บ้านหลังนี้ พิง 166.5 องศา และจากการใช้หลักวิชา ซำง้วง 64 ก่วย จะสามารถพิจารณาผลกระทบของบ้านที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยดังนี้

บ้านชั้นล่าง

1) ประตูบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้ภรรยามีปากเสียงสามี เนื่องมาจากเหตุภายนอกบ้าน
2) กลางบ้านได้รับอิทธิพลของธาตุทองข่มธาตุไม้ เป็นผลให้สามีและภรรยาทะเลาะอยู่เป็นประจำ
3) เตาไฟอยู่ในบริเวณที่ดีแต่เมื่อพิจารณาตำแหน่งโดยระเอียดแล้วจะพบว่า เตาไฟวางอยู่ในตำแหน่งที่เสียซึ่งทำให้บ้านมีปัญหาด้านการเงินหรือภรรยาใช้จ่ายเงินมาก
4) เครื่องซักผ้าอยู่ในตำแหน่งที่บันทอนพังที่ดีของบ้าน
5) ตำแหน่งบันไดขึ้นชั้น 2 และห้องน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้
6) หน้าต่างหน้าบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าไม่เสียและสามารถใช้งานได้
7) บ่อบำบัดหลังบ้านนั้นสำหรับบ้านหลังนี้แล้วส่งผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้น

บ้านชั้นบน

1) ห้องนอนหน้าบ้านจะดีที่สุดเหมาะกับเจ้าบ้าน แต่ทิศหัวนอนนั้นส่งผลให้ผู้พักได้รับพลังไม่เต็มที่
2) ห้องนอนหลังบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ดีแต่ตำแหน่งเตียงของแม่ยายอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่ดีส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับและอารมณ์ร้อน
3) ตำแหน่งหิ้งพระอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้
4) ห้องน้ำและบันไดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เสีย

จากการพิจารณาผลกระทบของกระแสพลังดี-ร้ายภายในบ้านดังกล่าว จึงได้มีการปรับแก้เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักวิชา ซำง้วง 64 ก่วย โดยอาศัยการปรับย้ายที่นอน เตาไฟ หิ้งพระให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับกระแสดี-ร้ายภายในบ้านควบคู่การปรับแก้สมดุลย์ธาตุดังแสดงในผังการปรับแก้

จากการปรับแก้ดังกล่าวจึงส่งผลให้สามีและภรรยามีปากเสียงกันน้อยลงมาก สามีอยู่บ้านมากขึ้น แม่ยายนอนหลับสบายอารมณ์ดีไม่ทะเลาะกับลูกเขย ลูกสาวและภรรยาอารมณ์เย็นขึ้น ภรรยาใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น นอกจากนั้น รายได้ของครอบครัวก็เพิ่มขึ้นตามสมควร

แหล่งข้อมูล : ฮวงจุ้ยมาสเตอร์ทูล

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :25 กันยายน 2561 Last Update :25 กันยายน 2561 16:47:20 น. Counter : 110 Pageviews. Comments :0