bloggang.com mainmenu searchhome01

การจัดและตกแต่งบ้าน เป็นการจัดและตกแต่งบ้านให้ดูสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย เป็นการจัดองค์ประกอบทุกส่วนของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้าน รวมทั้งบริเวณบ้าน ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมตามสภาพของบ้าน และประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงงบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ความประหยัด และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัด และคุ้มค่า

1. ความปลอดภัย ในการจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน โดยการเลือกเครื่องตกแต่งบ้านที่ไม่มีมุมแหลม  ไม่แตกหักง่าย ไม่เกะกะทางเดิน และควรป้องกันอันตรายที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น  เช่น จักว่างตู้ยาไว้ในที่สูง และจัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าแมลงในบ้านให้พ้นมือเด็ก รวมทั้งไม่จัดของขวางทางเดิน ไม่ขัดพื้นจนเป็นเงามัน เพราะว่าจะลื่นหกล้มหรือตกบันไดได้ นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดการเดินสายไฟฟ้า จะต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

2. ตรวจสอบดูความกว้าง ความยาวของห้อง และระยะห่างจากพื้นถึงเพดาน ที่ต้องการจะติดตั้งฉากกั้นก่อน

3. ดูงบประมาณว่ามีงบประมาณมากน้อยเพียงใด ในการตกแต่งบ้านแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีด้วย ว่าวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการ มีราคาที่พอดีกับงบประมาณที่มีหรือไม่ หากไม่ ก็เลือกหาอันที่คุณสมบัติใกล้เคียงและราคาที่พอเหมาะ

4. ควรดูจากหลายๆ แหล่งแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้แบบที่ถูกใจที่สุด

5. สำรวจดูว่าคุณเป็นคนชอบสไตล์ไหน เช่น ชอบฉากกั้นบ้านที่มีลวดลาย หรือจะเลือกแบบเรียบง่ายและธรรมดา

6. ถูกสุขลักษณะและสะอาด ในการจัดบ้านจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ควรจักว่างสิ่งของปิดบังทิศทางลม และจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ รวมรวมทั้งควรทำความสะอาดเครื่องตกแต่งบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยของคนในบ้าน

แหล่งข้อมูล : home / 108health.com

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :27 กันยายน 2561 Last Update :27 กันยายน 2561 16:10:41 น. Counter : 98 Pageviews. Comments :0