bloggang.com mainmenu searchconsider01

เนื่องจากบ้านที่คุณซื้อจะถูกนำมาจำนองเป็นหลักประกันสินเชื่อบ้านของคุณ ผู้ให้กู้จึงต้องให้มีการตรวจสอบและประเมินราคาเพื่อให้ทราบถึง มูลค่าหลักประกันที่เป็นมาตรฐานที่สุด โดยไม่คำนึงถึงราคาที่คุณซื้อมา โดยคุณจะต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ (ประมาณ 3,000 บาท สำหรับบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท)

จากนั้น ผู้ให้กู้จะอนุญาตให้คุณกู้ได้ไม่เกิน 75% - 90% ของราคาประเมินดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ให้กู้ใช้ลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในแต่ละครั้ง เพราะผู้กู้ต้องเอาเงินเก็บส่วนตัวมาสมทบ

ดังนั้น ผู้ให้กู้จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าเขาได้ปล่อยกู้ให้กับคนที่ ต้องการซื้อบ้านไว้อยู่จริงๆ ไม่ใช่คนที่กู้ไปเพื่อเก็งกำไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้ ผู้ให้กู้จำเป็นที่จะต้องขายบ้านที่เป็นหลักประกันทอดตลาดซึ่งอาจต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การจำกัดวงเงินกู้ดังกล่าวยังเป็น การเผื่อไว้รับมือกับความไม่แน่นอนในการรับชำระคืนของหนี้อีกด้วย

โดยสรุป การได้รับอนุมัติสินเชื่อไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้คงที่ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง และมีเงินเก็บไว้เพื่อการ ซื้อบ้านบ้างบางส่วน ก็ดูเหมือนว่าคุณสามารถกู้ยืมสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ราคาขายบ้านของคุณในอนาคต มูลค่าที่ ประเมินออกมาได้ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อของคุณ ฯลฯ จะเป็นเพียงตัวเพิ่มหรือลดโอกาสในการได้รับอนุมัติของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าองค์ ประกอบเหล่านั้นเป็นอย่างไร


แหล่งข้อมูล : thaihomemaster

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :19 กันยายน 2561 Last Update :19 กันยายน 2561 15:32:16 น. Counter : 99 Pageviews. Comments :0